Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden behorende bij de Webwinkel Sinkelinnenclub.nl

1. Algemeen

Sinkelinnenclub is een onderneming op het gebied van bedtextiel, tafelmode en badtextiel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid- West Nederland te Middelburg onder nummer 22021023.
Het BTW nummer is BO1 804621068.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de via de webwinkel www.sinkelinnenclub.nl gekochte producten.

Producten die via de webwinkel worden betaald (= gekocht), maar worden opgehaald in de winkel vallen eveneens onder deze Algemene Voorwaarden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via www.sinkelinnenclub.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

3. Webwinkel Sinkelinnenclub.nl

Wij doen ons best om onze webwinkel up-to-date te houden. Wanneer onverhoopt een product niet leverbaar is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Alle informatie, producten of diensten die u aantreft op deze webwinkel kunnen fouten bevatten. Sinkelinnenclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uiteraard binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving.

4. Geheimhouding

Sinkelinnenclub gebruikt klantgegevens uitsluitend intern ter afhandeling van een bestelling. 
Klantgegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, behalve als u daarvoor voorafgaand en schriftelijk (of via mail of aangegeven via de website) uw toestemming heeft gegeven.

5. Opdrachten en bestellingen

Een overeenkomst komt slechtst tot stand, indien u akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden en na acceptatie van uw bestelling. De winkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

Betalingen geschieden via vooruitbetaling, iDEAL of contant bij het afhalen in de winkel. Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt de datum van betaling de datum waarop Sinkelinnenclub het bedrag op de rekening bijgeschreven heeft gekregen.

6. Levering

De door Sinkelinnenclub opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij doen ons uiterste best om de meeste producten binnen 2-3 werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van soort product en de betaalmethode. Mocht de levertijd op een product langer zijn dan de indicatie aangeeft, dan neemt de Sinkelinnenclub via de mail contact op.

U kunt aangeven of u het bestelde komt ophalen in de winkel van uw keuze, of dat het door u bestelde bij u thuisbezorgd moet worden. Ingeval u tijdens de bezorging niet thuis bent, kunt u het pakket ophalen bij het postkantoor. Elke klant ontvangt op het moment van verzending een email, het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode is geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen 4 dagen na de verstuurdatum de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met de Sinkelinnenclub.

7. Ruilen, garantie en aansprakelijkheid

Voor al onze producten geldt dat deze vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geruild of geretourneerd zodra deze uit hun originele verpakking zijn verwijderd en zijn gebruikt. Het passen van producten valt niet onder gebruiken, mits dit passen maar van zeer korte duur is. Verder zult u wel begrijpen dat het passen geen invloed mag hebben op de nieuwstaat van de te passen producten en de daarbij behorende verpakking. Indien u een verpakking opent, dient u dit zo zorgvuldig mogelijk, met zo min mogelijk beschadigingen te doen. U mag immers het product retourneren, maar dan moet het door u te retourneren product als nieuw door ons verkocht kunnen worden.

U heeft het recht om een product binnen 10 werkdagen terug te sturen. U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij de portokosten voor uw rekening zijn. Om een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:

  1. De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet gesloten en onbeschadigd zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
  2. Sinkelinnenclub behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer de verpakking door opening is beschadigd en of het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door uw schuld van is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sinkelinnenclub schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u is of anderszins voor uw risico komt, zal Sinkelinnenclub u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De winkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Sinkelinnenclub is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.